Aktuelt

1/10-2019: Ny uddannelseslæge

Klinikken har pr. 1/10 -2019 fået ny uddannelseslæge:
Melissa Pedersen

Anne-Louise skal være i klinikken frem til d. 13/12-2019 og have selvstændige konsultationer. Jeg håber I vil tage godt imod hende.

 

5/7-2019: INFLUENZA VACCINATION STARTER FØRST 1/11-2019 – SE NEDENFOR

Influenzavaccination

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, dog til udgangen af februar.Tidligere har tilbuddet om gratis vaccination begyndt 1.oktober. Ændringen i år skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne, at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistofniveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.

I Danmark tilbydes fra sæson 2019/20 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod 2 influenza A-virus og 2 influenza B-virus.

Ifølge bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 2. maj 2019 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:

 • Personer der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:- kroniske lungesygdomme- hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)

  – diabetes 1 eller 2

  – medfødt eller erhvervet immundefekt

  – påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

  – kronisk lever- og nyresvigt

  – andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

For nærmere beskrivelse af influenzavacciner, kontraindikationer, dosis m.m., se Vaccineleksikon

28/6-2019: Status på gratis HPV-vaccination til drenge – udskydes til 1. september

Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt, at det gratis tilbud om HPV-vaccination til drenge ikke træder i kraft den 1. juli 2019 som planlagt på grund af den sene regeringsdannelse.

Det forventes, at tilbuddet om HPV-vaccination til drenge vil kunne iværksættes den 1. september 2019. Tilbuddet vil – trods forsinkelsen på to måneder – fortsat omfatte drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter.

17/6-2019: Åbent for tilgang

Der er dd. åbnet for tilgang for patienter.

29/3-2019: Ny uddannelseslæge

Klinikken har pr. 29/3 -2019 fået ny uddannelseslæge:
Anne-Louise Lihn

Anne-Louise skal være i klinikken frem til d. 30/9-2019 og have selvstændige konsultationer. Jeg håber I vil tage godt imod hende.

4/3-2019: Ny velkomstskærm

Klinikken har fået ny velkomstskærm. Ved ankomst til klinikken bedes sundhedskortet kørt igennem ved velkomstskærmen lige til venstre for døren. Hvis du ikke har en tid kontakt venligst sekretæren.

30/10-2018: Udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende lægemidlet Hydrochlorthiazid

Obs se venligst nedenfor pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du får medicin med hydrochlorthiazid bedes du tale med lægen ved næste kontakt til denne.

Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlor­thiazid

Oprettet 30. oktober 2018

Det er solens skadelige stråler, der fremkalder kræften, men det er sandsynligt, at medicinen over tid kan gøre huden lidt mere følsom for denne stråling. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere, som er i behandling med hydrochlorthiazid, taler med deres læge fx næste gang, de skal have en ny recept, om de skal have ændret deres medicin.

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende og blodtrykssænkende lægemiddel, som ofte tages sammen med andre lægemidler, der sænker blodtrykket, i en kombinationstablet.

Omkring 258.000 danskere er i behandling med et lægemiddel, der indeholder hydrochlorthiazid.

”I Sundhedsstyrelsen anbefaler vi, at borgere som er i behandling med hydrochlorthiazid taler med deres læge, om de skal have ændret deres medicin. Det kan fx være næste gang, man skal have fornyet recept eller ved næste blodtrykskontrol. Det er vigtigt, at man som borger ikke bare selv stopper med at tage sin medicin, men i stedet taler med sin læge”, siger farmaceut Simon Tarp, Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingen kommer på baggrund af en ny vurdering fra bivirkningskomiteen under det europæiske medicinagentur (EMA). På baggrund af blandt andet dansk forskning vurderer komiteen, at lægemidlet hydrochlorthiazid giver en lille øget risiko for især hudkræftformen pladecellekræft. Denne form for hudkræft er for langt de fleste ikke farlig, når blot den behandles i tide.

”Men hvis man har lagt mærke til hudforandringer, fx en hvidlig knude eller et sår, der ikke vil hele, eller hvis man tidligere har haft hudkræft og er i behandling med hydrochlorthiazid, kan det være en god idé at bestille en tid hos lægen”, siger farmaceut Simon Tarp, Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over alle lægemidler som indeholder hydrochlorthiazid. Er man i tvivl om ens medicin indeholder hydrochlorthiazid, kan man med fordel kontakte sit apotek.

Sundhedsstyrelsens information om hydrochlorthiazid og kræft i huden

Sundhedsstyrelsens liste over lægemidler med hydrochlorthiazid

Lægemiddelstyrelsens information om hydrochlorthiazid

 

1/10-2018: Influenzavaccination starter – se under fanen vaccinationer

30/8-2018: Lukket for tilgang

Der er allerede lukket for tilgang igen.

22/8-2018: Åbent for tilgang

Der er dd. åbnet for patienttilgang. Du kan tilgå www.borger.dk og skifte læge elektronisk eller kontakte borgerservice.

4/12-2017: HYDROCHLORTHIAZID – LÆGEMIDDELSTYRELSEN

RO PÅ: INFORMATION OM DET NYE STUDIE OM BLODTRYKSMEDICIN OG RISIKOEN FOR KRÆFT

Her er lidt, men vigtig, information om det nye danske studie, der viser, at blodtrykssænkende lægemidler med det aktive stof hydrochlorthiazid øger risikoen for at få den særlige kræftform pladecellekræft i huden med op til syv gange.

Det er vigtigt, at understrege, at studiet ikke bør få jer patienter til selv at stoppe jeres behandling med medicinen. Hvis du er usikker på din egen behandling så tag en snak med din læge. Den mindre risiko gælder primært for dem, der har taget lægemidlet i mange år.

Det skal også siges, at der er tale om en risiko for pladecellekræft i huden, og altså ikke modermærkekræft, som nogen har forvekslet det med. Helbredelsesraten for pladecellekræft er heldigvis meget, meget høj – og næsten alle patienter med pladecellekræft kan helbredes.

Vi tager selvfølgelig studiet meget alvorligt, og vi har allerede rejst risikoen som et muligt signal i den Europæiske Lægemiddelstyrelse (EMA). Før at EMA har vurderet studiet bør der ikke drages endelige konklusioner. Studiet er solidt videnskabeligt, men risikoen for hudkræft skal holdes op mod, at hydrochlorthiazid er en effektiv og i øvrigt sikker behandling hos de fleste patienter.

Det er vigtig at gøre opmærksom på, at studiet ikke dokumenterer en egentlig årsagssammenhæng, men en association, dvs. en sammenhæng. Studiet er et såkaldt retrospektivt studie, hvor forskerne har kigget bagud og påvist, at de, der fået pladecellehudkræft, ofte også har fået hydrochlorthiazid.

Lægemiddelstyrelsens billede.

 

1/1 2014:

Den 1/1 2014 ophørte den lægevagt vi har haft indtil nu og er blevet erstattet af regionens akut telefon 1813. Ved behov for akut lægehjælp udenfor klinikkens åbningstider, i weekender og på helligdage skal akut telefonen 1813 kontaktes. Ved livstruende tilstande kontakt 112.