Aktuelt

1/10 2020 – Influenza vaccination

Den 1. oktober 2020 starter tilbuddet om gratis influenzavaccination til borgere, der er i risiko for alvorlig influenzasygdom. Tilbuddet gælder frem til 14/1-2021.

Hvem anbefales vaccination:

 • Personer, der er 65 år eller derover
 • Personer med visse kroniske sygdomme: KOL, Astma, Diabetes, Immunsuprimerede og deres husstandskontakter, Hjertekarsygdomme.
 • Svært overvægtige med BMI over 40
 • Gravide, der er i 2 eller 3. trimester (frem til 28/2-2021)
 • Førtidspensionister
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Andre personer i særlig risiko

Øvrige der ønsker influenzavaccination: pris: 200,- samt vaccinationshonorar: pris: 200,-

I ÅR SKAL DER BESTILLES TID TIL VACCINATION – KONTAKT SEKRETÆREN TELEFONISK FOR TIDSBESTILLING. BEMÆRK DOG AT DER IKKE IFM. VACCINATIONEN KAN FORETAGES KONSULTATION. ØNSKES SAMTIDIG KONSULTATION SKAL DER BOOKES EN NY TID.

 

9/9-2020: Fortsat lukket for åben konsultation

Grundet Coronapandemien er det fortsat ikke muligt at komme i “åben konsultation”. Klinikken skal kontaktes telefonisk før ALLE henvendelser. Du må ikke møde op i klinikken uden aftalt tid.

 

15/6-2020: Gratis pneumokokvaccine til borgere over 65 år

Ring og få en tid til vaccination.

Sundhedsstyrelsen orienterer om, at man fra dags dato tilbyder gratis pneumokokvaccine til borgere over 65.

 

Formålet med den gratis vaccine er at forsøge at beskytte personer i særlig risiko under COVID-19 epidemien mod at blive ramt af andre infektionssygdomme under epidemien.

 

Læs hele nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

28/5-2020: Antistoftest for COVID-19

Med en priktest kan man undersøge, om en person har været smittet og dannet antistoffer mod Coronavirus.

På nuværende tidspunkt ved man ikke med sikkerhed, om man bliver immun efter at have været smittet med Coronavirus.

Svar på testen
Du får svaret på testen med det samme.

Pris
500 kr.

25/5-2020: Ventetid ved telefonen.

Da tidsbestilling kun kan foretages telefonisk og da der ikke er “drop-in” til blodprøver eller åben konsultation grundet Corona-pandemien må der forventes lidt ekstra ventetid ved telefonen. Vi beklager og håber på tålmodighed.

17/4-2020: Vaccination mod pneumokoksygdom.

Der er pr. 22/4-2020 aftalt gratis vaccination af personer med visse kroniske sygdomme:

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 2. Personer, der er fyldt 65 år, med
  1. kronisk lungesygdom
  2. hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  3. diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  4. kronisk leversygdom
  5. kronisk nyresygdom.
 3. Personer, som er fyldt 2 år, med
  1. manglende eller dysfunktion af milten
  2. påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  3. medfødt eller erhvervet immundefekt
  4. liquorlækage
  5. tidligere invasiv pneumokoksygdom
  6. Cochlear implantation.
  7. udført stamcelletransplantation
  8. udført organtransplantation.
 4. Personer under 18 år med
  1. cyanotiske hjertesgydomme
  2. hjerteinsufficiens
  3. palliativ operation for hjertesygdom
  4. hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  5. kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  6. hypodynamisk respirationsinsufficiens
  7. nefrotisk syndrom
  8. immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til personer under 65 år i særlig risiko for pneumokoksygdom.

Hvis du mener du hører ind under ovenstående grupper bedes du kontakte klinikken mhp. tid.

1/4-2020: NY SEKRETÆR:

Klinikken har fået ny sekretær d. 1. April 2020:

Helle Dalsgaard Sørensen.

Vi håber I vil tage godt imod hende.

NYE UDDANNELSESLÆGER:

Klinikken har fået to nye yngre læger, der skal være tilknyttet klinikken i 6 måneder fra 1. april 2020.

Maria Heede Blom, der er i fase 1 stilling og er ved at uddanne sig til praktiserende læge. Maria vil primært se patienter for Christine Hilmand.

Anne Tølbøll Svendsen, der er i Klinisk Basisuddannelse. Anne vil primært se patienter for Christina Kruse

Vi håber I vil tage godt imod dem.

12/3-2020: OBS CORONA-19-PANDEMI.

Grundet CORONA-19-PANDEMI er alle “ikke – akutte kontakter” til praksis aflyst. Alle opfordres til at overholde de anbefalinger staten giver. Dette betyder også at ALLE skal kontakte klinikken telefonisk og ikke møde uvisiteret op. Dette gælder også åben konsultation mellem 11-11.30 og blodprøvetagning mellem 8-8.45, der ikke vil være muligt uden telefonisk kontakt til klinikken på forhånd.

Vi sætter pris på Jeres forståelse!

 

28/2-2020: Åben konsultation ændret / CORONA VIRUS – COVID-19:

Åben konsultation mellem 11-11.30 er midlertidigt og foreløbigt i marts måned ud ændret til visiteret åben konsultation.

Dette betyder, at du skal have kontaktet klinikken telefonisk inden fremmøde. Dette gælder alle henvendelser i åben konsultation.

CORONA VIRUS – COVID-19:

Har du inden for 14 dage opholdt dig i en af følgende lande/provinser:

Hele Italien, Iran, Kina (Hubei-provinsen), Spanien (Madrid, Baskerlandet, La Rioja), Sydkorea og Østrig (Tyrol, Ischgl)

eller har du haft tæt kontakt med en smittet / eller en der er under udredning for smitte.

Og har du feber, hoste og luftvejssymptomer

Så kontakt klinikken eller udenfor åbningtiden 1813 mhp vurdering.

Mød ikke op i klinikken eller i akutmodtagelsen uden forudgående telefonisk kontakt.

 

1/1-2020: Der er lukket for patienttilgang

 

4/3-2019: Ny velkomstskærm

Klinikken har fået ny velkomstskærm. Ved ankomst til klinikken bedes sundhedskortet kørt igennem ved velkomstskærmen lige til venstre for døren. Hvis du ikke har en tid kontakt venligst sekretæren.

 

30/10-2018: Udmelding fra Sundhedsstyrelsen vedrørende lægemidlet Hydrochlorthiazid

Obs se venligst nedenfor pressemeddelelse fra Sundhedsstyrelsen. Hvis du får medicin med hydrochlorthiazid bedes du tale med lægen ved næste kontakt til denne.

Lille øget risiko for visse typer hudkræft ved brug af lægemidlet hydrochlor­thiazid

Oprettet 30. oktober 2018

Det er solens skadelige stråler, der fremkalder kræften, men det er sandsynligt, at medicinen over tid kan gøre huden lidt mere følsom for denne stråling. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at borgere, som er i behandling med hydrochlorthiazid, taler med deres læge fx næste gang, de skal have en ny recept, om de skal have ændret deres medicin.

Hydrochlorthiazid er et vanddrivende og blodtrykssænkende lægemiddel, som ofte tages sammen med andre lægemidler, der sænker blodtrykket, i en kombinationstablet.

Omkring 258.000 danskere er i behandling med et lægemiddel, der indeholder hydrochlorthiazid.

”I Sundhedsstyrelsen anbefaler vi, at borgere som er i behandling med hydrochlorthiazid taler med deres læge, om de skal have ændret deres medicin. Det kan fx være næste gang, man skal have fornyet recept eller ved næste blodtrykskontrol. Det er vigtigt, at man som borger ikke bare selv stopper med at tage sin medicin, men i stedet taler med sin læge”, siger farmaceut Simon Tarp, Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingen kommer på baggrund af en ny vurdering fra bivirkningskomiteen under det europæiske medicinagentur (EMA). På baggrund af blandt andet dansk forskning vurderer komiteen, at lægemidlet hydrochlorthiazid giver en lille øget risiko for især hudkræftformen pladecellekræft. Denne form for hudkræft er for langt de fleste ikke farlig, når blot den behandles i tide.

”Men hvis man har lagt mærke til hudforandringer, fx en hvidlig knude eller et sår, der ikke vil hele, eller hvis man tidligere har haft hudkræft og er i behandling med hydrochlorthiazid, kan det være en god idé at bestille en tid hos lægen”, siger farmaceut Simon Tarp, Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over alle lægemidler som indeholder hydrochlorthiazid. Er man i tvivl om ens medicin indeholder hydrochlorthiazid, kan man med fordel kontakte sit apotek.

Sundhedsstyrelsens information om hydrochlorthiazid og kræft i huden

Sundhedsstyrelsens liste over lægemidler med hydrochlorthiazid

Lægemiddelstyrelsens information om hydrochlorthiazid