Vaccinationer og priser

17/4-2020: Vaccination mod pneumokoksygdom.

Der er pr. 22/4-2020 aftalt gratis vaccination af personer med visse kroniske sygdomme:

I første omgang gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering:

 1. Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende boligenheder.
 2. Personer, der er fyldt 65 år, med
  1. kronisk lungesygdom
  2. hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  3. diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  4. kronisk leversygdom
  5. kronisk nyresygdom.
 3. Personer, som er fyldt 2 år, med
  1. manglende eller dysfunktion af milten
  2. påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  3. medfødt eller erhvervet immundefekt
  4. liquorlækage
  5. tidligere invasiv pneumokoksygdom
  6. Cochlear implantation.
  7. udført stamcelletransplantation
  8. udført organtransplantation.
 4. Personer under 18 år med
  1. cyanotiske hjertesgydomme
  2. hjerteinsufficiens
  3. palliativ operation for hjertesygdom
  4. hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  5. kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose)
  6. hypodynamisk respirationsinsufficiens
  7. nefrotisk syndrom
  8. immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
 5. Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.

Det forventes, at tilbuddet udvides til efteråret til alle, der er fyldt 65 år, og til personer under 65 år i særlig risiko for pneumokoksygdom.

Hvis du mener du hører ind under ovenstående grupper bedes du kontakte klinikken mhp. tid.

Øvrige vaccinationer:

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Der tillægges et grundhonorar for en vaccination på kr. 200- pr. person.

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine.

Ved udeblivelse fra aftalt vaccination (privat konsultation) pålægges et udeblivelsesgebyr på 200,-.

Vaccinationer:   Pris:
Grundhonorar: kr. 200,-
Stivkrampe/difteri: kr. 200,-
Hepatitis A: kr. 500,-
Hepatitis A: (børn<16 år) kr. 400,-
Hepatitis B: kr. 400,-
Hepatitis B (1-15 år) kr. 350,-
Hepatitis A+B: kr. 600,-
Hepatitis A+B (1-15 år) kr. 600,-
Gul feber: kr. 200,-
Japansk hjernehindebetændelse: kr. 1000,-
Tyfus: kr. 300,-
Kolera kr. 220,-
Kolera (2-6 år) kr. 220,-
Meningokok ACWY
Meningokok B
kr. 700,-
kr. 1200,-
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE kr. 450,-
Centraleuropæisk hjernebetændelse, TBE børn kr. 450,-
Pneumokok-lungebetændelse: 13-valent:
Pneumokok-lungebetændelse: 23-valent:
kr. 900,-
Kr. 400,-
Influenza (almindelig) kr. 200,-